352.544

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul ce­tă­ţe­ni­lor ro­mâni ca­re

erau sta­bi­li­ţi în Ger­ma­nia în 2014, în creștere față de 2013 (267.398), cu un venit me­diu brut de 1.885 eu­ro, mult sub cel al an­ga­ja­ţi­lor ger­mani și al altor lu­cră­tori străini sta­bi­liți în ţa­ră, con­form unui stu­diu al fun­da­ţi­ei

Fri­e­dri­ch Ebert Ro­mânia

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.