Din ce­le 470 de so­ci­e­tă­ţi coo­pe­ra­ti­ve meş­te­şu­gă­reş­ti

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

ce fac par­te din Uni­u­nea Na­ţi­o­na­lă a Coo­pe­ra­ţi­ei Meş­te­şu­gă­reş­ti, UCECOM, in­sti­tu­ţia ce re­pre­zin­tă la nivel na­ţi­o­nal şi in­ter­na­ţi­o­nal sec­to­rul coo­pe­ra­ţia meş­te­şu­gă­re­as­că, sunt pro­fi­la­te şi des­fă­şoa­ră ac­ti­vi­tă­ţi în do­me­ni­ul artei po­pu­la­re, ar­ti­za­na­tu­lui şi meş­te­şu­gu­ri­lor ar­tis­ti­ce

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.