De milioane de eu­ro

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

re­pre­zin­tă vo­lu­mul li­vră­ri­lor in­tra­co­mu­ni­ta­re şi ex­port re­a­li­za­te prin in­ter­me­di­ul so­ci­e­tă­ţi­lor coo­pe­ra­ti­ve ce fac par­te din UCECOM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.