121 1,3

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

de lei re­pre­zin­tă va­loa­rea bo­nu­lui me­diu în ca­drul res­tau­ran­tu­lui cu spe­ci­fic ro­mânesc Zexe Za­ha­na milioane de eu­ro re­pre­zin­tă ci­fra de afa­ceri a afa­ce­rii

Zexe în 2014

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.