ÎN VIZIUNEA DEBITORILOR

Business Magazin (Romania) - - // FINAN E -

În T4 2014, băn­ci­le „au re­la­xat mar­gi­nal ter­me­nii con­trac­te­lor de cre­di­ta­re re­fe­ri­tori la spre­ad-ul ra­tei me­dii de do­bândă a cre­di­tu­lui fa­ţă de ROBOR 1M, sca­den­ţa ma­xi­mă şi cos­tu­ri­le cre­di­tă­rii, alte­le decât do­bânzi­le”, rei­e­se din ul­ti­mul son­daj BNR. F1 Spre­ad-ul ra­tei me­dii de do­bândă a cre­di­tu­lui fa­ţă de ROBOR 1M F2 Pri­ma so­li­ci­ta­tă pentru cre­di­te­le mai ris­can­te F3 Pla­fon ma­xim pentru va­loa­rea cre­di­tu­lui F4 Ce­rin­ţe­le de co­la­te­ral/ga­ran­ţii F5 Clau­ze con­trac­tua­le F6 Sca­den­ţa ma­xi­mă F7 Cos­tu­ri­le cre­di­tă­rii, alte­le decât do­bânzi­le (co­mi­si­oa­ne etc.)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.