AŞA AU SCĂ­ZUT DO­BÂNZI­LE

Business Magazin (Romania) - - // FINAN E -

Ra­te­le me­dii ale do­bânzi­lor la de­po­zi­te­le noi la ter­men şi la cre­di­te­le noi ale cli­en­ţi­lor ne­ban­cari au scă­zut con­stant înce­pând din 2013, ajun­gând la ni­ve­lul lu­nii noi­em­brie 2014 la 1,88%, res­pec­tiv 6,55%, ară­ta BNR în Ra­por­tul asu­pra in­fla­ţi­ei pu­bli­cat în fe­brua­rie 2015.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.