EFECTUL CRI­ZEI

Business Magazin (Romania) - - // FINAN E -

Scăderea cre­di­tă­rii a in­fluen­ţat vo­lu­mul ac­ti­ve­lor ban­ca­re, ca­re a intrat pe o pan­tă des­cen­den­tă în 2014, no­ta BNR în ul­ti­mul Ra­port anual asu­pra sta­bi­li­tă­ţii fi­nan­cia­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.