53,12%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

ra­ta de ab­sor­bţie a fon­du­ri­lor struc­tu­ra­le şi de co­e­zi­u­ne în mar­tie, fa­ţă de 52,59% în fe­brua­rie, de­cla­ra­ţi­i­le de chel­tu­i­e­li tran­smi­se la CE fi­ind de

101 mil. eu­ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.