Mil. €

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

in­ves­ti­ţi­i­le străi­ne di­rec­te în pri­me­le do­uă luni, în creş­te­re cu 45% fa­ţă de ace­la­şi in­ter­val din 2014, când flu­xul de ca­pi­tal străin

a to­ta­li­zat 282 mil. eu­ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.