10% 5% Pro­cen­tul ro­mâni­lor emi­gra­nți în Ma­rea Bri­ta­nie Pro­cen­tul ro­mâni­lor emi­gra­nți în Ita­lia

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

ca­re de­vin an­tre­pre­nori lo­ca­li (10.000 din 100.000)

ca­re des­chid afa­ceri lo­ca­le (46.000 din 1.000.000), Ita­lia fi­ind prin­ci­pa­la des­ti­nație pentru emi­gra­nții ro­mâni

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.