ŢĂRILE ÎN CA­RE S-AU ÎNREGISTRAT CE­LE MAI MARI SCĂDERI ALE NUMĂRULUI DE BOGAŢI ÎN PE­RI­OA­DA 2003-2013

Business Magazin (Romania) - - // SPECIAL -

Ța­ra

Chi­na

India

Fra­nța

Ita­lia

Ru­sia

Aus­tria

Indo­ne­zia NR. DE BOGAȚI 2013

SCĂDEREA NUMĂRULUI DE BOGAȚI, ÎN INTERVALUL 2003-2013, CA PROCENT DIN PO­PU­LAȚIA TO­TA­LĂ DE BOGAȚI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.