STAI APRINS, BECULE!

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ale­ge­rea be­cu­lui po­tri­vit nu mai es­te doar o ches­ti­u­ne de du­lie şi nu­măr de wa­ţi, ci şi de as­pect în an­sam­blul ca­me­rei. Au apă­rut ast­fel be­curi su­fi­ci­ent de fru­moa­se în si­ne încât să poa­tă fi uti­li­za­te fă­ră a le mai înca­dra în lăm­pi, aşa cum es­te mo­de­lul LED Bus­ter Bulb în for­mă de pi­că­tu­ră de la fir­ma lon­do­ne­ză

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.