ASIMETRIE LA PURTĂTOR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Fru­mu­sețea nu înse­am­nă si­me­trie, cel puțin nu în ca­zul bi­ju­te­ri­i­lor mo­der­ne cu ca­re cre­a­to­rii de ast­fel de ac­ce­so­rii înce­ar­că și reușesc să-și atra­gă cli­en­te­la. Aceștia pro­pun tot mai mul­te bi­ju­te­rii me­ni­te să fie pur­ta­te ca și cum ar fi greșit asor­ta­te, scrie LA Ti­mes, lu­cru foarte evi­dent în ca­zul ce­lor me­ni­te de­co­ră­rii ure­chi­lor, un­de cer­ceii din­tr-o pe­re­che par să fa­că par­te din se­turi di­fe­ri­te ori se mer­ge chiar și mai de­par­te, până la bi­ju­te­rii ca­re îmbra­că una din ure­chi. Tot asi­me­tri­ce sunt și lă­nțișoa­re­le pentru corp, cu ca­re încep să se afișe­ze la oca­zii ve­de­te­le hol­ly­woo­di­e­ne, ori co­li­e­re­le des­chi­se în față și ter­mi­na­te la ca­pe­te cu per­le di­fe­ri­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.