PODUL SALVATOR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Atunci când oa­me­nii le încal­că și le cu­ce­resc te­ri­to­ri­ul, ani­ma­le­le ame­ni­nța­te cu dis­pa­riția pot fi con­vin­se să se mu­te în zo­ne mai si­gu­re, con­si­de­ră ex­pe­rții de la Societatea Zoo­lo­gi­că din Lon­dra (Zoo­lo­gi­cal So­ci­e­ty of Lon­don – ZSL). Aceștia pro­pun un plan de sal­va­re a gi­bo­ni­lor Hai­nan, întâlniți doar pe insu­la chi­ne­ză cu ace­lași nu­me, spe­cie din care mai există doar 25 de in­di­vi­zi,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.