Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

IONU ILIE, DIRECTOR DE V~NZ RI, UNILEVER

a ter­mi­nat Aca­de­mia de Stu­dii Economice, pe care el o nu­mește „școa­la de eco­no­miști“;

în pre­zent ocu­pă po­ziția de director de vânzări pentru Unilever So­uth Central Eu­ro­pe (de la București, Unilever So­uth Central Eu­ro­pe con­tro­le­a­ză ope­rați­u­ni­le din România, Bul­ga­ria, Ser­bia, Mun­te­ne­gru, Alba­nia, Ma­ce­do­nia, Mol­do­va și Ko­so­vo), gi­gan­tul având în por­to­fo­liu bran­duri pre­cum Do­ve, Re­xo­na, Na­po­ca, Algi­da sau De­ro;

în timpul li­ber îi pla­ce să de­se­ne­ze por­tre­te, să că­lă­to­re­as­că și, mai nou, participă la con­cur­suri de pu­blic spe­a­king.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.