PARODIE CU MAȘINI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Parodie du­pă ce­le­bra fran­ci­ză „Fu­ri­os și Iu­te”, fil­mul „Su­per­fu­ri­os și Su­pe­ri­u­te” este dis­tri­bu­it de Fre­e­man Enter­tain­ment și are pre­mi­e­ra pe 5 iu­nie, în ci­ne­ma­to­gra­fe­le din România. Paul Whi­te, po­lițist sub aco­pe­ri­re, se in­fil­tre­a­ză prin­tre pi­loții de curse ile­ga­le din echi­pa lui Vin Se­ren­tos. Sunt fu­ri­oși și sunt iuți, iar planul lor este să îl înșe­le și je­fu­ias­că pe ma­fi­o­tul Juan Car­los de la Sol, care își as­cun­de ba­nii într-un res­tau­rant Ta­co Bell din oraș. Scan­da­loa­sa sche­mă gândi­tă de ei este pe cât de îndrăz­neață pe atât ri­di­co­lă! Astfel îi vom ur­mări re­mor­când un întreg res­tau­rant și plim­bându-l prin oraș la vi­te­ze ulu­i­toa­re, cu mașini spec­ta­cu­loa­se. Însă Vin Se­ren­to are drep­ta­te când spu­ne: „Nu con­te­a­ză mași­na șo­fa­tă, ci con­te­a­ză șo­fe­rul mași­nii șo­fa­te care se ocu­pă de șo­fat”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.