ALBALACT LA BVB

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ve­de­ta săp­tă­mânii tre­cu­te la BVB a fost pro­du­că­to­rul de lac­ta­te Albalact. Acţi­u­ni­le com­pa­ni­ei sunt tran­zac­ţi­o­na­te, de săp­tă­mâna tre­cu­tă, pe pia­ţa re­gle­men­ta­tă ad­mi­nis­tra­tă de Bur­sa de Va­lori Bu­cu­reş­ti, du­pă ce con­si­li­ul de ad­mi­nis­tra­ţie al BVB a apro­bat lis­ta­rea com­pa­ni­ei pe pia­ţa prin­ci­pa­lă, în ur­ma tran­sfe­ru­lui de pe pia­ţa Ras­daq. De­bu­tul Albalact pe pia­ţa re­gle­men­ta­tă a fost mar­cat de des­chi­de­rea ofi­cia­lă a şe­din­ţei de tran­zac­ţi­o­na­re. „Albalact există pe pia­ţa de capital de niş­te ani buni. Mo­men­tul de astă­zi, când ti­tlu­ri­le com­pa­ni­ei sunt tran­zac­ţi­o­na­te pe pia­ţa prin­ci­pa­lă a Bur­sei de la Bu­cu­reş­ti, este unul is­to­ric pentru Albalact. Vrem să ne dez­vol­tăm în con­ti­nua­re pe pia­ţa de capital, iar pentru asta avem ne­voie de investiţii noi”, de­cla­ra Raul Ci­ur­tin, pre­şe­din­te­le con­si­li­u­lui de ad­mi­nis­tra­ţie al Albalact.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.