IN­VES­TIȚIE DE 5,4 MILIOANE DE EURO PENTRU DES­CHI­DE­REA CE­LUI MAI MA­RE MA­GA­ZIN ALTEX LA TI­MIȘOA­RA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Re­tai­le­rul elec­tro-IT Altex a des­chis la mij­lo­cul săp­tă­mânii tre­cu­te cel mai ma­re ma­ga­zin din Ti­mi­şoa­ra, în ur­ma unei in­ves­tiții de 5,4 milioane de euro, show-roo­mul având 2.400 de metri pătrați și o ofer­tă de 15.000 de pro­du­se. Ma­ga­zi­nul, de tip gre­en fi­eld, con­stru­it pe o su­pra­față de te­ren de 2.400 de metri pătrați, este am­pla­sat în nor­dul orașu­lui, în apropierea cen­tu­rii oco­li­toa­re a Ti­mișoa­rei, care fa­ce le­gă­tu­ra apoi cu au­tos­tra­da Arad - Ti­mișoa­ra. „ În anul 2008 am cum­pă­rat te­re­nul, apoi a ur­mat criza eco­no­mi­că, iar pla­nu­ri­le noastre au ieșit com­plet din pei­saj. 20092010 a fost o pe­ri­oa­dă di­fi­ci­lă din punct de ve­de­re eco­no­mic, iar un astfel de proi­ect nu avea sus­te­na­bi­li­ta­te. Noi am avut răb­da­re. Con­stru­cția efec­ti­vă a du­rat șa­se luni și cred că Ti­mișoa­ra avea ne­voie de acest proi­ect ieri”, a de­cla­rat Dan Osta­hie, di­rec­to­rul Altex România.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.