PRO­DU­CĂ­TO­RUL DE JOCURI UBISOFT AN­GA­JE­A­ZĂ 300 DE SPECIALIŞTI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Dez­vol­ta­to­rul de jocuri video Ubisoft România va an­ga­ja 300 de specialişti, aceş­tia ur­mând să lu­cre­ze în no­ua clă­di­re a com­pa­ni­ei, astfel că numărul an­ga­ja­ţi­lor va ajun­ge la 1.500. Prin­tre po­zi­ţi­i­le pentru care Ubisoft cau­tă an­ga­ja­ţi se află ce­le de programatori, ga­me de­sig­neri, le­vel de­sig­neri, PHP De­ve­lo­per, So­lu­ti­ons Arhi­tect, .net Arhi­tect, Li­nux Sys­tem Admi­nis­tra­tor, BI De­ve­lo­per sau Qua­li­ty Con­trol. Com­pa­nia are 1.200 de an­ga­ja­ţi şi a anun­ţat săp­tă­mâna tre­cu­tă inau­gu­ra­rea unui nou se­diu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.