CU PLUSURI ŞI MINUSURI.

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Afa­ce­ri­le an­tre­pre­no­ria­le înregistrează, în dezvoltare, mo­men­te de plusuri şi minusuri. Se­na­tor Wi­nes România, fir­ma con­tro­la­tă de fra­ţii George şi Mir­cea Ne­ac­şu, şi-a îmbu­nă­tă­ţit pro­fi­ta­bi­li­ta­tea pe par­cur­sul ul­ti­mi­lor ani, chiar da­că va­loa­rea ci­frei de afaceri a înre­gis­trat şi minusuri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.