CRA­ME MAI MICI.

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Zeci de firme pro­duc bran­duri de vi­nuri, între aceş­tia aflându-se pa­si­o­na­ţi de lumea vi­nu­lui dar şi per­so­na­li­tă­ţi cum sunt gu­ver­na­to­rul BNR Mu­gur Isărescu (deţine Ca­sa de vi­nuri Isărescu, în Dră­gă­şani), avo­ca­tul Va­le­riu Stoi­ca (deţine crama Avin­cis) sau ba­roa­na Ile­a­na Kripp-Cos­ti­nes­cu (pro­pri­e­ta­ra Agri­co­la Ştir­bey).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.