150.000

Business Magazin (Romania) - - STUDIU DE CAZ - -

re­pre­zin­tă va­loa­rea in­ves­tiți­ei medii într-o lo­cație Oro To­ro, cu ex­ce­pția ce­lei din Centrul Ve­chi, un­de in­ves­tiția s-a ri­di­cat la 300.000 de euro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.