2,5

Business Magazin (Romania) - - STUDIU DE CAZ - -

MI­LIAR­DE DE DOLARI, va­loa­rea amen­zii primite în luna apri­lie a aces­tui an de Deutsche Bank din par­tea au­to­ri­tă­ţi­lor ame­ri­ca­ne şi bri­ta­ni­ce, pentru că a împi­e­di­cat ac­ti­vi­ta­tea au­to­ri­tă­ţi­lor de re­gle­men­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.