POFTIȚI LA FO­TO­GRA­FIE!

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Mu­ze­e­le care în tre­cut nu-și lă­sau vi­zi­ta­to­rii să le fo­to­gra­fi­e­ze ex­po­na­te­le sau pe ei ală­turi de ele își schimbă ati­tu­di­nea, creându-le aces­to­ra posibilitatea să-și fa­că sel­fie-uri pentru a-i con­vin­ge și pe mem­brii ge­ne­rați­ei Y (cei năs­cuți între 1980 și 2000) să le tre­a­că pra­gul. Prin­tre in­sti­tuți­i­le care au înțe­les im­por­ta­nța sel­fie-urilor pentru promovare, scrie LA Ti­mes, se nu­mă­ră Centrul Pom­pi­dou din Pa­ris, care, la re­tros­pec­ti­va re­cen­tă Jeff Koons le-a in­di­cat vi­zi­ta­to­ri­lor care sunt ce­le mai bune locuri pentru sel­fie cu lu­cra­rea „Han­ging He­art” („Ini­ma care atârnă”), ori un muzeu de ar­tă in­te­rac­ti­vă des­chis nu de­mult în Fi­li­pi­ne, în care vi­zi­ta­to­ri­lor chiar li se cere să-și fa­că sel­fie-uri cu ope­re­le ex­pu­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.