TÂMPLARUL DE ȘCOALĂ NO­UĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Chiar da­că lu­cre­a­ză du­la­puri, me­se, scau­ne sau alte astfel de pi­e­se de mobilier care se regăsesc în ca­se­le oamenilor de mul­tă vre­me, tâmpla­rii din zi­ua de azi tre­bu­ie să-și pu­nă am­pren­ta lor mo­der­nă asu­pra aces­tor ar­ti­co­le. Se re­mar­că astfel câți­va tâmplari bri­ta­nici, scrie The Guar­dian, că­ro­ra le pla­ce să se joa­ce cu for­ma, ele­men­te­le componente sau fi­ni­sa­je­le pi­e­se­lor pe care le lu­cre­a­ză. Ru­pert McKel­vie pro­pu­ne un du­lap de hai­ne de­nu­mit Le­af, co­coțat pe pa­tru pi­ci­oa­re de­li­ca­te și con­fe­cți­o­nat din cas­tan tăiat toamna cu fur­nir care încor­po­re­a­ză frun­ze­le ace­lu­iași co­pac. La rândul său, Ale­xan­der Whi­te com­bi­nă lem­nul cu ple­xi­glas ori țe­vi de cu­pru creând pi­e­se de mobilier care ar putea fi ex­pu­se chiar în ga­le­rii de ar­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.