BORZA VREA SĂ LISTEZE HIDROELECTRICA PÂNĂ ÎN MAI 2016

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pro­du­că­to­rul de energie Hidroelectrica, aflat în insolvenţă, ar putea fi lis­tat la bursă în timp ce se află încă în insolvenţă, până în luna mai a anu­lui vi­i­tor, a de­cla­rat ad­mi­nis­tra­to­rul ju­di­ciar al com­pa­ni­ei, Re­mus Borza. „Văd Hidroelectrica lis­ta­tă anul vi­i­tor. O să încercăm o aro­gan­ţă: să lis­tăm com­pa­nia chiar şi în insolvenţă, da­că nu va ie­şi până la anul, în mai. Şi ur­mă­rim acest obi­ec­tiv, ca în luna mai să avem Hidroelectrica pe bursă, peste no­uă luni“, a afir­mat Borza. Lis­ta­rea va avea loc prin lan­sa­rea la tran­zac­ţi­o­na­re a 15% din acţiuni. Mi­nis­te­rul Economiei deţine 80% din ca­pi­ta­lul com­pa­ni­ei, iar Fon­dul Pro­pri­e­ta­tea (FP) res­tul de 20%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.