ANA MARIA PÂSLARU,

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

brand building foods & Ice Cre­am Le­a­der Unilever So­uth Central Eu­ro­pe, preia func­ţia de brand building director Ho­me Per­so­nal Care USCE & CEE Laun­dry şi va de­ve­ni mem­bru în boar­dul USCE. Înce­pând cu 1 iu­lie 2015,

este nu­mit director ge­ne­ral al Eli Lil­ly România srl, re­pre­zen­ta­nță a com­pa­ni­ei far­ma­ceu­ti­ce glo­ba­le Eli Lil­ly and Com­pa­ny.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.