ERIC STAB,

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

pre­şe­din­te și CEO la GDF SUEZ Ener­gy România, este noul pre­şe­din­te al Con­si­li­u­lui Investitorilor Străini (CIS), funcţie ocu­pa­tă an­te­ri­or de Mihai Bog­za.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.