Dacia a li­vrat Lo­ga­nul cu numărul 1.500.000

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Automobile Dacia a li­vrat unui cum­pă­ră­tor din Bu­cu­reş­ti ma­şi­na Dacia Lo­gan cu numărul 1.500.000, a anun­ţat com­pa­nia de­ţi­nu­tă de gru­pul fran­cez Renault. Ma­şi­na este un model Lau­réa­te, 09 TCe, Euro 6, de cu­loa­re bej, achiziționat prin in­ter­me­di­ul pro­gra­mu­lui de reînnoi­re a par­cu­lui au­to nați­o­nal. Lansat în 2004 şi reînnoit la sfârși­tul anu­lui 2012, mo­de­lul Dacia Lo­gan este pro­dus în pre­zent în uzi­na de la Mi­o­veni, pre­cum și în uzi­na de la Ca­sa­blan­ca, din Ma­roc. „În 2014, aproa­pe 14.000 de ve­hi­cu­le Lo­gan au fost li­vra­te cli­e­nți­lor români, ce­ea ce re­pre­zin­tă 47% din to­ta­lul vânză­ri­lor ga­mei Dacia. În pri­me­le 5 luni din 2015, Lo­gan (și ver­si­u­nea de ca­ro­se­rie de­ri­va­tă, Lo­gan MCV) a fost cum­pă­rat de peste 7.400 de clienți din România“, ara­tă Dacia, într-un co­mu­ni­cat. Ce­le mai mari cinci pi­e­ţe Dacia Lo­gan sunt România (cu 513.702 de ma­şini vându­te de la lansare, în sep­tem­brie 2004, până la 31 mai 2015, in­clu­siv va­rian­te­le de ca­ro­se­rie de­ri­va­te), Alge­ria (211.784), Franţa (182.788), Turcia (130.048) şi Germania (120.600).

E

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.