DOMINAȚIA RE­TAI­LU­LUI.

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Pe­ri­oa­da de tur­bu­le­nță eco­no­mi­că a fă­cut ca vânzările din re­tail să scadă și să cre­as­că who­le­sa­le-ul, dar tren­dul de crește­re a re­tai­lu­lui a revenit anul tre­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.