AMBARCAȚIUNEA CARE-ȘI SCHIMBĂ FOR­MA

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Cum va­ra e un mo­ment nu­mai bun pentru ex­cur­sii pe va­luri, pro­du­că­to­rii de am­bar­cați­uni se pre­gă­tesc cu tot fe­lul de mo­de­le cu care să-i atra­gă pe ama­to­rii de astfel de dis­tra­cții. Prin­tre ce­le mai im­pre­si­o­nan­te, în opi­nia The Te­le­graph, se nu­mă­ră mo­de­lul 88 Flo­ri­da de la Ri­va, o am­bar­cați­u­ne de­ca­po­ta­bi­lă, me­ni­tă să-i fa­că pe pa­sa­geri să se sim­tă ca și cum s-ar plim­ba într-un coupé, fe­riți de soa­re­le ar­ză­tor sau Kor­ma­ran. Aces­ta din ur­mă este un mic vas pro­dus de o com­pa­nie din Austria, care se poate tran­sfor­ma la do­ri­nța ce­lor pe care-i tran­spor­tă în ca­ta­ma­ran, tri­ma­ran sau am­bar­cați­u­ne mo­no­co­că, grație ce­lor do­uă flo­toa­re care se pot strânge sau întin­de. Kor­ma­ran este pre­vă­zut și cu ari­pi por­tan­te re­trac­ta­bi­le care pot fi fo­lo­si­te pentru un plus de vi­te­ză atunci când se de­pla­se­a­ză cu flo­toa­re­le strânse.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.