60 $

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

este cos­tul tra­vel pac­ka­ge-ului, pentru anu­mi­te ca­te­go­rii de an­ga­jați şi în ca­drul anu­mi­tor com­pa­nii - re­pre­zin­tă ca­za­re o noap­te la hotel înain­te de îmbar­ca­re şi tran­sfer de la ae­ro­port la hotel şi ulterior în port. La aces­ta se adau­gă un bi­let de avi­on dus, până la orașul de îmbar­ca­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.