MIHAI CIOLTEA

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

de te­le­vi­zi­u­ne şi radio al va­po­ru­lui, cu­nos­când ex­pe­ri­en­ţa sa an­te­ri­oa­ră. A fă­cut încon­ju­rul lu­mii vre­me de pa­tru ani şi jumătate, du­pă care, în 2006, a înce­put să lu­cre­ze pentru „re­ge­le mal­lu­ri­lor” din România, Iu­lian Das­că­lu. Avea în res­pon­sa­bi­li­ta­te ne­go­ci­e­rea con­trac­te­lor an­co­re­lor din cen­tre­le co­mer­cia­le dezvoltate de antreprenorul ti­mi­şo­re­an și a luat astfel pri­mul con­tact cu con­du­ce­rea Indi­tex din Spa­nia, de un­de a fă­cut tre­ce­rea la com­pa­nia spa­ni­o­lă, în 2007, ca director de ex­pan­si­u­ne pentru România, de un­de a evo­luat în func­ţia actuală.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.