CĂUTAȚI-I LA MUZEU

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Pentru a-și îmbu­nă­tăți per­ce­pția în rândul po­te­nția­li­lor clienți, ga­le­ri­i­le de ar­tă au înce­put să se ui­te în cur­tea mu­ze­e­lor de un­de re­cru­te­a­ză spe­cia­liști, scrie New York Ti­mes. Ga­le­ri­i­le ape­le­a­ză la cus­to­zi sau di­rec­tori ai unor mu­zee de ar­tă, de­oa­re­ce aceștia au re­lații mai bune, cu­nos­când mai mu­lți co­le­cți­o­nari cu care au ne­go­ciat în tre­cut la or­ga­ni­za­rea vreu­nei ex­po­ziții, co­le­cți­o­nari la care o ga­le­rie nu are atât de ușor ac­ces, sau ar­tiști pe care ar dori să-i con­vin­gă să ex­pu­nă în spați­i­le sa­le. Co­mer­cia­nții de ar­tă su­sțin că atra­ge­rea unui cus­to­de cu­nos­cut ofe­ră pu­bli­cu­lui ga­ra­nția ca­li­tății lu­cră­ri­lor selectate, îi con­vin­ge mai ușor pe co­le­cți­o­nari să împru­mu­te lu­crări, și, to­to­da­tă, le per­mi­te cus­to­zi­lor să-și pu­nă în practică idei­le ex­po­ziți­o­na­le fă­ră a se mai lup­ta cu bi­ro­crația afe­ren­tă unui muzeu obișnu­it.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.