MESERIE DE VI­I­TOR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Cu toa­te că mași­na poate înlo­cui omul în mul­te do­me­nii, ca­se­le de mo­dă pun în con­ti­nua­re preț pe ar­ti­co­le­le lu­cra­te ma­nual, con­si­de­rând că nu­mai un om poate oferi ca­li­ta­tea do­ri­tă, cum este ca­zul bro­de­ri­i­lor. Bro­de­ze­le pri­ce­pu­te sunt la ma­re căutare, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Una din firmele europene spe­cia­li­za­te în bro­de­rie ma­nua­lă, care co­la­bo­re­a­ză cu Tom Ford, Lo­u­is Vu­it­ton sau Cha­nel, este Hand & Lock, înfi­i­nța­tă în 1767. Cha­nel are și propriul său ate­li­er de bro­de­rie, fos­tul Le­sa­ge, achi­zi­o­nat în 2002, care are și școală pentru bro­de­ze. Ca să fa­că față ce­re­rii, alte ca­se ape­le­a­ză la țări care mai pun încă preț pe lu­crul ma­nual, cum ar fi India, un­de bro­de­ria e lu­cra­tă de băr­bați, dar tot ar mai avea ne­voie de mână de lu­cru pentru a sa­tis­fa­ce ce­re­rea, dat fi­ind că ti­ne­re­tul nu prea se înghe­su­ie să învețe această ar­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.