CEO al Accés Ban­que Ma­da­gas­car; LFS Fi­nan­cial Ser­vi­ces Se­ni­or Ban­king Advi­so­r__ Ma­da­gas­ca­r__ iu­nie 2013 - pre­zent

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

FUNCŢIE_

UNDE_

CÂND_ Cu o ex­pe­ri­en­ţă de peste 20 de ani în do­me­ni­ul fi­nan­ţă­ri­lor dintre care mai bine de jumătate în poziţii exe­cu­ti­ve, Adrian Chin­driş şi-a con­stru­it o ca­ri­e­ră so­li­dă pe pia­ţa românească. Din 2001 până în 2009, când a ple­cat în Afga­nis­tan, a fost CEO şi mem­bru în board al CAPA Fi­nan­ce (an­te­ri­or Pa­tria Cre­dit), cea mai ma­re in­sti­tu­ţie de mi­cro­fi­nan­ţa­re din România. De-a lun­gul ca­ri­e­rei sa­le a fost im­pli­cat direct şi indirect în ac­ti­vi­ta­tea com­pa­ni­i­lor World Vi­si­on International şi MEDA Ca­na­da. La ni­vel in­ter­na­ţi­o­nal, Adrian Chin­driş a fost im­pli­cat în di­fe­ri­te proi­ec­te în ţări ca Ge­or­gia (2012), Ni­ca­ra­gua (2000), Ke­nya şi Tan­za­nia (2011).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.