80%

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

al unui pa­chet de ţi­gări re­pre­zin­tă ta­xe şi im­po­zi­te. În 2014, ma­rii pro­du­că­tori de ţi­ga­re­te au vi­rat la bu­get cir­ca 2,7 mi­liar­de euro, însem­nând ac­ci­ze, TVA, ta­xe şi con­tri­bu­ţii. Su­ma re­pre­zin­tă 1,75% din PIB şi 12,5% din to­ta­lul veni­tu­ri­lor bu­ge­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.