60%

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

es­ti­me­a­ză scă­de­rea nu­mă­ru­lui de cli­en­ţi şi a veni­tu­ri­lor, în ca­zul in­ter­zi­ce­rii fu­ma­tu­lui, con­form unui stu­diu re­a­li­zat de Orga­ni­za­ţia Pa­tro­na­lă a Ho­te­lu­ri­lor şi Res­tau­ran­te­lor din România

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.