ÎNTOARCEREA LUI MAGIC MIKE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Din 17 iu­lie, fil­mul „Magic Mike XXL“îi re­a­du­ce împreu­nă pe ma­ri­le ecra­ne pe Chan­ning Ta­tum, Matt Bo­mer, Joe Man­ga­ni­el­lo, Ke­vin Nash, Adam Ro­dri­guez și Ga­bri­el Igle­sias. „Magic Mike XXL“reia po­ves­tea lui Mike, la trei ani du­pă ce aces­ta a re­nu­nțat la pro­miță­toa­rea sa ca­ri­e­ră de strip­per. Du­pă înde­lun­gi in­sis­te­nțe, el ac­cep­tă să se întoar­că în tru­pa de dan­sa­tori exo­tici „Re­gii din Tam­pa“, afla­tă acum în pra­gul eșe­cu­lui. Pentru ul­ti­mul lor spec­ta­col vor pre­gă­ti un show sen­zați­o­nal, în care le­gen­da­rul Magic Mike va stră­luci din nou în lu­mi­na re­flec­toa­re­lor. În dru­mul că­tre gran­di­oa­sa re­pre­zen­tație, Mike și co­le­gii lui cu­nosc noi per­so­na­je, re­des­co­pe­ră ve­chi pri­e­te­nii și învață mișcări sur­prin­ză­toa­re, care le-ar putea schim­ba ra­di­cal vi­i­to­rul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.