9 10

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

lu­cre­a­ză în ca­drul fir­mei fon­da­te de Ma­ri­us Pa­nait și Cristian Dumitrescu este va­loa­rea pi­eței de co­me­rț online de tip B2B, aproa­pe de 10 ori mai ma­re de­cât piața de re­tail online, es­ti­ma­tă la 1,1 mi­liar­de de euro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.