TIMBRU PE OPE­RE DE AR­TĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Lo­cul tim­bre­lor nu este nu­mai pe pli­cu­ri­le scri­so­ri­lor sau în cla­soa­re­le co­le­cți­o­na­ri­lor, ci și pe ope­re de ar­tă, su­sți­ne artis­tul de ori­gi­ne co­lum­bia­nă Andres Hoyos. Aces­ta pre­fe­ră să uti­li­ze­ze pentru lu­cră­ri­le sa­le ma­te­ria­le re­ci­cla­bi­le, dis­tin­gându-se prin pre­fe­ri­nța sa pentru tim­bre, cu care își ta­pe­te­a­ză ope­re­le, scrie Was­hin­gton Post. Tim­bre­le, care - măr­tu­ri­sește artis­tul - îl fas­ci­nea­ză da­to­ri­tă is­to­ri­ei lor și po­si­bi­li­tății de a fi com­bi­na­te în tot fe­lul de for­me și cu­lori, sunt adu­na­te de pe pli­curi sau chiar cum­pă­ra­te atunci când nu sunt suficiente pentru mo­de­lul pe care do­rește să-l re­a­li­ze­ze aces­ta. Prin­tre ce­le mai im­por­tan­te ope­re tim­bra­te ale lui Hoyos se nu­mă­ră se­ria Flying Chairs (Scau­ne­le zbu­ră­toa­re).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.