BIJUTERII DE MILIOANE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Companiile din in­dus­tria luxului încep să acor­de iar o atenție spo­ri­tă ac­ce­so­ri­i­lor care pot fi înca­dra­te la ca­te­go­ria „hau­te joail­le­rie”, du­pă o pe­ri­oa­dă în care s-au con­cen­trat pe bijuterii mai ac­ce­si­bi­le unor clienți ti­neri, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Prin­tre ce­le mai noi pi­e­se lan­sa­te în co­le­cți­i­le aces­to­ra se nu­mă­ră Iri­zație al­bas­tră sem­nat Bul­gari, un co­li­er din sa­fi­re, spi­ne­li roz și dia­man­te, care cos­tă peste 6,5 milioane de dolari. La rândul său, Di­or și-a mă­rit co­le­cția de pi­e­se „hau­te joail­le­rie”, ofe­rind prin­tre alte­le do­uă co­li­e­re în for­mă de fun­dă care cos­tă și ele milioane de dolari. Ce­va mai „ieftină” este o brăța­ră de la Pia­get (peste 350.000 de dolari) care îmbra­că închei­e­tu­ra mâi­nii și este de­co­ra­tă pe lângă pi­e­tre preți­oa­se și cu pe­ne de di­fe­ri­te păsări.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.