NAVA CARE CÂNTĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cu­ti­uțe­le mu­zi­ca­le se pri­cep și la mu­zi­că de film, du­pă cum o de­mon­stre­a­ză o cre­ație re­cen­tă sem­na­tă MB&F. Mai cu­nos­cu­tă pentru ce­a­su­ri­le sa­le ci­u­da­te, com­pa­nia MB&F s-a aven­tu­rat și în do­me­ni­ul cu­ti­uțe­lor mu­zi­ca­le cu se­ria Mu­sic Ma­chi­ne, ajun­să acum la numărul 3. Cu as­pect de na­vă de lup­tă im­pe­ria­lă din se­ria Răz­boi­ul ste­le­lor (așa-nu­mi­te­le TIE fi­ghters), lan­sa­rea Mu­sic Ma­chi­ne 3 mar­che­a­ză atât cea de-a ze­cea ani­ver­sa­re a MB&F, cât și lan­sa­rea unui nou epi­sod al ce­le­brei se­rii de fil­me anul aces­ta, fon­da­to­rul com­pa­ni­ei, Max Büsser, fi­ind fan de­cla­rat. Re­a­li­za­tă în co­la­bo­ra­re cu com­pa­nia el­veția­nă Reu­ge, spe­cia­li­za­tă în cu­ti­uțe mu­zi­ca­le, Mu­sic Ma­chi­ne 3 știe „să cânte” nu nu­mai mu­zi­că din Răz­boi­ul ste­le­lor, ci și din se­ria James Bond sau Mi­si­u­ne im­po­si­bi­lă și nu nu­mai, și este dis­po­ni­bi­lă în doar 99 de exem­pla­re la prețul de cir­ca 16.000 de euro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.