7,5 75 ~1

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­pre­zin­tă ci­fra de afaceri înre­gis­tra­tă de fir­ma Golf Tra­de în 2014 lu­cre­a­ză în pre­zent în ca­drul fir­mei brăi­le­ne au in­ves­tit an­tre­pre­no­rii brăi­leni în Golf Tra­de, la care se adau­gă 1,6 milioane de euro, fon­duri europene

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.