CU HAIRSTYLIST-UL LA MATERNITATE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Sim­ple­le fo­to­gra­fii cu mă­mici și be­be­luși la puți­nă vre­me du­pă naște­re nu mai sunt la mo­dă, mă­mi­ci­le do­rind să arate cât mai bine în po­ze­le în care își pre­zin­tă mi­cuții. In­spi­ra­te poate și de ima­gi­ni­le cu Ka­te Mid­dle­ton, care ară­ta im­pe­ca­bil du­pă naște­re, aces­tea ape­le­a­ză la per­so­nal spe­cia­li­zat care să le ajute să arate cât mai bine în fo­to­gra­fi­i­le care vor ajun­ge pe rețe­le de so­cia­li­za­re online, scrie New York Ti­mes. Înain­te de a se in­ter­na în spi­tal pentru naște­re, vi­i­toa­re­le mă­mici al­că­tu­i­esc o lis­tă cu coa­fe­ze și spe­cia­liști în ma­chiaj care să vi­nă să le aran­je­ze puțin pentru pri­me­le lor po­ze, ori pot ape­la în une­le ca­zuri chiar la asis­ten­te, care au și ele lis­te­le lor cu sa­loa­ne de fru­mu­sețe care pot tri­mi­te pe ci­ne­va la spi­tal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.