MENAJERIA DIN PI­CI­OA­RE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

În se­zo­nul de toam­nă/ iar­nă 2015 se poar­tă încă­lță­ri­le pu­foa­se, du­pă cum o ara­tă co­le­cți­i­le ca­se­lor de mo­dă, atât de pu­foa­se încât se­a­mă­nă mai de­gra­bă cu niște mici ani­mă­luțe de­cât cu niște încălțări obișnu­i­te. Gucci a lansat niște pa­puci care aduc a por­cușori de Gu­i­ne­ea și care tre­bu­ie, pro­ba­bil, pi­ep­tă­nați pentru a le păs­tra as­pec­tul, Mai­son Mar­gi­e­la și-a încă­lțat ma­ne­chi­ne­le cu niște pan­to­fi cu to­curi îmbră­cați com­plet în blă­niță co­lo­ra­tă, iar Miu, Miu, Sop­hia Web­ster sau Jim­my Choo și-au de­co­rat ar­ti­co­le din ga­ma de încă­lță­min­te cu ci­u­curi mițoși.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.