6 ~ 50 ~ 10

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­pre­zin­tă veni­tu­ri­le înre­gis­tra­te de Ne­to­pia

mo­bi­lPay anul tre­cut re­pre­zin­tă va­loa­rea

tran­za­cți­ei medii înre­gis­tra­te de Ne­to­pia mo­bi­lPay pe piața lo­ca­lă re­pre­zin­tă eva­lua­rea

pentru com­pa­nia me­xi­ca­nă Mo­biLen­der în ca­drul ce­lei mai re­cen­te negocieri pentru fi­na­nța­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.