0,8

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

va­loa­rea bu­nu­ri­lor ex­por­ta­te de România în China, în crește­re cu 14,4% faţă de anul pre­ce­dent; crește­rea a po­zi­ţi­o­nat China pe lo­cul 23 în lis­ta pieţelor de des­ti­na­ţie a pro­du­se­lor ex­por­ta­te din România, cu o pon­de­re de 1,1%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.