3,1

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

va­loa­rea im­por­tu­ri­lor Ro­mâni­ei din China, în crește­re cu 20,2% com­pa­ra­tiv cu 2013; China ocu­pă lo­cul 6 în topul ţă­ri­lor fur­ni­zoa­re de măr­furi în România, cu o pon­de­re de 4%. CENTRUL CO­MER­CIAL FUTIAN MARKET A FOST DESEMNAT DE BANCA MON­DIA­LĂ ÎNCĂ DIN 2005 CEL MAI MA­RE ANGRO DIN LU­ME.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.