11.554

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

cu capital chi­nez înre­gis­tra­te anul tre­cut în România, re­pre­zen­tând 6% din to­ta­lul fir­me­lor cu ca­pi­ta­lu­lui străin; va­loa­rea to­ta­lă a ca­pi­ta­lu­lui sub­scris de aces­tea era de 407 milioane dolari (adi­că 0,75% din ca­pi­ta­lu­lui străin in­ves­tit).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.